FRIENDS, program wsparcia Fundacji

FRIENDS, program wsparcia Fundacji

Drodzy PRZYJACIELE,

Tegoroczna edycja FRIENDS obejmuje 13 prac (w tym dwa dyptyki i jeden kwadryptyk) 14 artystek pochodzących z terenu Niemiec Wschodnich, należących do różnych pokoleń. Część spośród nich rozpoczynała swoją artystyczną karierę jeszcze za cza- sów NRD, podczas gdy reszta nie miała możliwości podjęcia studiów na uczelniach artystycznych aż do czasu zjednoczenia Niemiec. Dziś dwie z artystek z edycji zajmuje stanowiska profesorskie na akademii sztuki, a pozostałe są reprezentowane przez galerie. Jednak nadal niektóre z nich pozostają w Niemczech niewystarczająco widoczne, czego nie rekompensuje odczuwalny brak instrumentów artystycznego wsparcia dla twórczyń czy matek. Wybór artystek ze Wschodu, bez łączenia ich z artystkami z Niemiec Zachodnich, był więc świadomą decyzją, spowodowaną brakiem widoczności twórczyń, które z powodów strukturalno-politycznych pracowały w całkowicie odmiennym kontekście oraz warunkach niż ich zachodnioniemieckie koleżanki.

 

Zagwarantowanie widoczności i przestrzeni tej nierównowadze jest celem Fundacji Katarzyny Kozyry, która powierzyła mi wybór artystek do tej edycji programu. Nie jest to finalna lista twórczyń, ponieważ jest jeszcze wiele artystek do zbadania, kolekcja odzwierciedla jednak mieszankę pozycji artystycznych z różnych pokoleń, które realizują szeroką gamę pomysłów, podejść, technik artystycznych lub gatunków. Wspólnym mianownikiem artystek, reprezentowanych w tegorocznej kolekcji, jest walka o autonomiczny, niezależny i wysoce indywidualny język wizualny, uwidaczniający się w: (przerysowanej) fotografii, wideo, performansie, sztuce nowych mediów, pracach z udziałem tworzyw tekstylnych czy instalacjach. Wszystkie artystki, uczestniczące w projekcie, działają intermedialnie, balansując przy tym na granicy gatunków, a tym samym kwestionują obecne rozumienie sztuki i obrazu.  Z tego powodu zakres tematyczny edycji został rozszerzony poza fotografię i sztukę akcji, ponieważ artystki działające szczególnie w tych dziedzinach od 1989/1990 roku zyskały większą uwagę, podczas gdy inne niesłusznie pozostały w tyle. Wszystkie twórczynie podzielają także wartości solidarnej wspólnoty kobiet, były i są działaczkami w sieciach artystyczno-politycznych, promują twórczość innych i tworzą własne platformy lub przestrzenie wystawiennicze – czego rezultatem jest zaangażowanie w produkcję niektórych prac kobiet z kręgu uczestniczek dwuletniej edycji.

 

Międzypokoleniowe podejście, obrane w tej edycji, podkreśla ciągłość danych moty- wów i sposobów pracy, odziedziczonych po poprzednich generacjach. Są one jednak kontynuowane w odmiennej formie, co szczególnie widać w przypadku wpływu międzynarodowej awangardy. Dla wielu artystek, których praktyka twórcza rozpoczęła się po upadku NRD, potrzeba pogodzenia się z własną historią, własnym Ja i własnym ciałem nadal jest istotna; to właśnie wtedy rozpoczęła się szczególnie krytyczna forma refleksji nad tożsamością oraz historią, którą niniejsza edycja FRIENDS odzwierciedla.

 

Jeannette Brabenetz
Kuratorka FRIENDS, 2022/2023

PRZYJACIELE, otrzymują:

 • Newsletter z aktualnościami na temat wydarzeń dedykowanych kobietom w kulturze i sztuce, organizowanych przez FKK, zagraniczne organizacje partnerskie Fundacji oraz inne instytucje wspierające kobiety artystki na świecie. 
 • Ekskluzywne zaproszenia na prywatne pokazy wystaw Katarzyny Kozyry w galeriach i instytucjach sztuki na całym świecie.
 • Zaproszenia do udziału w zamkniętych sesjach seminaryjnych w Warszawie, organizowanych przez Fundację z udziałem wybitnych artystów, znakomitych krytyków, filozofów i pisarzy.
 • Egzemplarz publikacji wydanych przez Fundację Katarzyny Kozyry oraz zniżki na inne produkty FKK.
 • Zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Fundację Katarzyny Kozyry oraz specjalne wydarzenia dedykowane dla grona FRIENDS. 
 • W dowód wdzięczności za odpowiednią darowiznę pieniężną, wybrane prace z kolekcji 2021 lub z pośród nadal dostępnych prac z poprzednich edycji.

PRZYJACIELE, wspomagają:

Aby dołączyć do programu FRIENDS Fundacji Katarzyny Kozyry przekaż darowiznę finansową. Twoja pomoc pozwala nam realizować nasz program wspierania artystek. Organizujemy projekty badawcze, rezydencje, wystawy, seminaria oraz wykłady.

Przez ostatnie dwa lata udało nam się zorganizować kilka ważnych inicjatyw:

 

 • Rozwinęliśmy międzynarodowy projekt „Secondary Archive” (secondaryarchi- ve.org), tworząc internetową platformę wiedzy reprezentującą trzy pokolenia artystek z Europy Środkowo-Wschodniej. W lutym 2022, zaledwie kilka godzin przed inwazją Rosji na Ukrainę, odbyła się inauguracja ukraińskiej i białoru- skiej części archiwum. W październiku 2022 dodaliśmy artystki z Albanii, Ko- sowa, Serbii oraz krajów grupy Wyszehradzkiej. Obecnie SA zrzesza ponad 400 artystek z 9 krajów.

 • W okresie 22.07.22-30.10.22 w Prisztinie odbyła się wystawa Seconda- ry Archive, która została włączona do programu głównego Manifesta 14 – The European Nomadic Biennial. Prace 160 artystek z Albanii, Białorusi, Czech, Węgier, Kosowa, Polski, Serbii, Słowacji i Ukrainy zostały zaprezen- towane w przestrzeni Narodowej Galerii w Kosowie. Artystki biorące udział w wystawie są częścią działań projektowych SA. Według danych z oficjalnej strony Biennial, Manifesta 14 odwiedziło ponad 800,000 osób podczas 100 dni programowych. Wystawa została następnie pokazana w Center for Cultural Decontamination w Serbii.

 • W lutym 2023 w celu upamiętnienia wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę we współpracy z Warszawskim Obserwatorium Kultury przedstawiliśmy ukraińską część wystawy Secondary Archive w witrynach WOK-u.

 • W marcu 2023 odbyła się inauguracja nowego projektu Fundacji – Przeciw(stawanie), czyli serii wystaw artystek młodego pokolenia, mającej w zamiarze promować sztukę wschodzących artystek. Pierwsza wysta- wa „Zajmowała nas pielęgnacja szczątków” przedstawiała twórczość Agaty Cieślak. Projekt skupia się także na współpracy z mniejszymi insty- tucjami kultury w Warszawie. Pierwsza edycja powstała we współpracy z Fundacją Dzielna

  .

 • Kontynuowana była prezentacja wystawy „Urszula Broll. Atman znaczy oddech” w Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej oraz w Galerie Vytvar- neho Umeni w Ostrawie. Wystawie w Czechach towarzyszyła publika- cja katalogu w języku czeskim.

 • Otworzyliśmy wystawę „Święto wiosny” w Cricotece w Krakowie. Była ona częścią programu prezentacji tańca „Rollercoaster. Kolekcjonerzy wrażeń”. Ponownie zaprezentowano instalacje wideo pod kuratelą Pawła Łyskawa i Eryka Makohona, 20 lat po jej debiucie w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki.

 • W Zachęcie — Narodowej Galerii Sztuki — odbyła się wystawa „Szukając Je- zusa. Biblioteka”. Pomyślany pierwotnie jako dokument filmowy o dość zwartej strukturze narracyjnej, projekt Katarzyny Kozyry przybrał postać filmo-biblioteki, na którą składa się szereg portretów postaci związanych z ekumeną „syndromu jerozolimskiego”. Całość dostępna online pod linkiem: looking-for-jesus.org

FRIENDS, kolekcja 2022/2023:

Tegoroczna kolekcja FRIENDS, Fundacji Katarzyny Kozyry powstała dzięki współpracy 14 artystek z Niemiec Wschodnich (teren dawnego NRD), które przekazały na ten cel 13 swoich prac. Drukowane w limitowanych nakładach 20 egzemplarzy o unikatowej wielkości zadruku (szczegóły w katalogu) na papierze Hahnemühle 300 x 400mm, prace są sygnowane ołówkiem przez artystki i numerowane: cyframi arabskimi w 14 zestawach pełnej kolekcji, oraz po 6 egzemplarzy w numeracji rzymskiej, które można wybrać indywidualnie.

 

Serdecznie dziękujemy uczestniczącym artystkom za ich wkład, który jest przykładem koleżeństwa i siostrzeństwa wśród kobiet z naszego regionu, które fundacja także pragnie manifestować i uosabiać w każdym swoim kolejnym przedsięwzięciu.

KATALOG FRIENDS, 2022/2023:

FRIENDS, kolekcja 2021:

Kolekcja FRIENDS, 2021 Fundacji Katarzyny Kozyry powstała dzięki współpracy 15 artystek z Polski, Białorusi i Ukrainy, które przekazały na ten cel swoje prace. Drukowane w limitowanych nakładach 20 egzemplarzy, ca. A4 (210 x 297mm) na papierze Hahnemühle 300 x 400mm, prace są sygnowane ołówkiem przez artystki i numerowane: cyframi arabskimi w 14 zestawach pełnej kolekcji, oraz po 6 egzemplarzy w numeracji rzymskiej, które można wybrać indywidualnie.

 

Kolekcja pokazuje twórczość, jednych z czołowych artystek z regionu, które przyczyniały i przyczyniają się do kształtowania sztuki współczesnej, oferując unikatowe spojrzenie na tematykę wojny, kobiecości, tożsamości, ekologii, jak i samej estetyki. 

KATALOG FRIENDS, 2021:

 

KATALAOG FRIENDS, 2021

 

Dla nowych Przyjaciółek i Przyjaciół Fundacji wysokość darowizn za kolekcje FRIENDS wynosi obecnie:

 

Jako dowód wdzięczności za darowiznę pieniężną w wysokości 2.250 PLN (EUR 500) lub więcej proponujemy do wyboru jedną z prezentowanych poniżej prac.

 

Za darowiznę w wysokości 2.700 PLN (EUR 600) lub więcej proponujemy wybrany dyptyk z kolekcji.

 

Za darowiznę w wysokości 4.000 PLN (EUR 900) lub więcej proponujemy wybrany tryptyk z kolekcji.

 

Za darowiznę w wysokości 4.500 PLN (EUR 1000) lub więcej otrzymasz kwadryptyk z kolekcji.

 

Za darowiznę w wysokości 24.500 PLN (EUR 5.500) proponujemy całą kolekcję.

FRIENDS, kolekcja 2020:

W ubiegłym roku Fundacja Katarzyny Kozyry przygotowała kolekcję piętnastu artystek z: Polski, Węgier, Czech, Rumunii i Słowacji, które podarowały nam swe prace. Prace te są drukowane w 20 kopiach, ca. A4 (210x297mm), drukowanych na 300x400mm papierze Hah-nemühle, podpisane ołówkiem przez autorki, numerowane: 14 o numeracji arabskiej (do podarowania jako pełne kolekcje) i 6 o numera-cji rzymskiej (do podarowania jako prace pojedyncze).

To są wybitne dzieła, co czyni nas wyjątkowo szczęśliwymi, że możemy pracować z KOBIETAMI dla KOBIET!

Jednocześnie dziękujemy artystkom za ich szczodrość, charakter i za kobiecą solidarność!

 

Prace indywidualne z kolekcji FRIENDS, 2020 nadal dostępne:

 

Elżbieta Jabłońska, Supermatka, 2002

Katarzyna Kozyra, Pojawienie się jako Lou Salome, 2006

Goshka Macuga, Wolność, 2020

Paulina Ołowska, Portret modernistki, 2000

Natalia LL, Sztuka konsumpcyjna, 1974-2020

Agnieszka Polska, Klucz miłości, 2020

Joanna Rajkowska, Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, 2015

Jadwiga Sawicka, Rajtuzy, Biustonosz, 1996 (dyptyk)

Marianne Csáky, Perhaps in Space – Mom’s Garden, 2013

Orshi Drozdik, Girl with Backsack (Malevich Boy with Backsack), 2014

Katalin Ladik, Folksong in Blue, 1981

Ivona Lovas, My Hands, 2010 (dyptyk)

Veronika Bromova, Verogate G, 2007-2018

Kateřina Šedá, No Light, 2018 (dyptyk)

Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová, Caryatids, 2013

KATALOG FRIENDS, 2020:

KATALOG FRIENDS, 2020KATALOG FRIENDS, 2020

 

Dla nowych Przyjaciółek i Przyjaciół Fundacji wysokość darowizn za kolekcje FRIENDS wynosi obecnie:

 

Jako dowód wdzięczności za darowiznę pieniężną w wysokości 2.250 PLN (EUR 500) lub więcej proponujemy do wyboru jedną z prezentowanych poniżej prac.

 

Za darowiznę w wysokości 2.700 PLN (EUR 600) lub więcej proponujemy wybrany dyptyk z kolekcji.

 

Za darowiznę w wysokości 4.000 PLN (EUR 900) lub więcej proponujemy wybrany tryptyk z kolekcji.

 

Za darowiznę w wysokości 4.500 PLN (EUR 1000) lub więcej otrzymasz kwadryptyk z kolekcji.

 

Za darowiznę w wysokości 24.500 PLN (EUR 5.500) proponujemy całą kolekcję.

 

PRZYJACIELE, kolekcja 2019:

W ubiegłym roku Katarzyna Kozyra zadedykowała wyjątkową kolekcję swoich prac, by podziękować PRZYJACIOŁOM. Jako wyraz wdzięczności za Wasze wsparcie, możecie zostać uhonorowani fotografią wybraną spośród 18 różnych prac w sumie 29 fotografii [o wymiarach 210×297 mm wydrukowanych na papierze Hannemuhle 297×420 mm] podpisanych i ponumerowanych przez Katarzynę Kozyrę w serii 14 prac (cyfry arabskie) oraz 6 pełnych serii (cyfry rzymskie), które odzwierciedlają życiowy dorobek artystki.

 

Kolekcja fotografii dla PRZYJACIÓŁ zawiera najsłynniejsze prace Kozyry takie jak Piramida Zwierząt (1993), Olimpia (1996) oraz Łaźnia (1997), za którą artystka otrzymała nagrodę honorową – jedno z najwyższych wyróżnień, jakie kiedykolwiek przyznano polskiemu artyście podczas Biennale w Wenecji. W kolekcji znajduje się również pierwsza praca artystki zaprezentowana na wystawie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie [Hełmy] (1991), portret jej bliskiego przyjaciela i współlokatora z Rakowieckiej, wykonany z fotografii pochodzących z czwartego roku studiów na wydziale rzeźby w pracowni profesora Kowalsk- iego, z czasu w którym u artystki zdiagnozowano ziarnicę złośliwą: Karaski w Pościeli (1992). A także najnowszy projekt Kozyry, który powstawał podczas trwających przez ostatnie 6 lat podróży Kozyry do Jerozolimy: Szukając Jezusa (2018).

 

Przyjaciół zainteresowanych zobaczeniem kolekcji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: friends@fundacjakatarzynykozyry.pl

 

Prace indywidualne z kolekcji FRIENDS, 2019 nadal dostępne:

 

Obiekty (Hełmy), 1991

Karaski w Pościeli, 1992 – 2018

Piramida Zwierząt, 1993

Krzysztof Czerwiński II, 1995 (dyptyk)

Olimpia, 1996

Łaźnia Damska, 1997

Męska Łaźnia, 1999 (kwadryptyk)

Święto Wiosny, 1999 – 2002 (6 prac)

Kobiety Czekają, 1994 – 1998

Kara i Zbrodnia, 2002

Lekcja Tańca, 2001

Lords of the Dance, 2002

Faces, 2006

Diwa. Reinkarnacja, 2005:

Cheerleaderka, 2006

Opowieść Letnia, 2008

Bez tytułu (Burki), 2018

Szukając Jezusa, 2018

 

KATALOG FRIENDS, 2019:

KATALOG FRIENDS, 2019

 

Dla nowych Przyjaciółek i Przyjaciół Fundacji wysokość darowizn za kolekcje FRIENDS wynosi obecnie:

 

Jako dowód wdzięczności za darowiznę pieniężną w wysokości 2.250 PLN (EUR 500) lub więcej proponujemy do wyboru jedną z prezentowanych poniżej prac.

 

Za darowiznę w wysokości 2.700 PLN (EUR 600) lub więcej proponujemy wybrany dyptyk z kolekcji.

 

Za darowiznę w wysokości 4.000 PLN (EUR 900) lub więcej proponujemy wybrany tryptyk z kolekcji.

 

Za darowiznę w wysokości 4.500 PLN (EUR 1000) lub więcej otrzymasz kwadryptyk z kolekcji.

 

Za darowiznę w wysokości 24.500 PLN (EUR 5.500) proponujemy całą kolekcję.

 

KONTAKT:

Katarzyny Kozyra Foundation

ul. Bukowa 12

02-708 Warsaw, Poland

foundation@katarzynakozyra.pl

 

ING Bank Śląski:

[przelew w PLN] PL 77 1050 1025 1000 0090 9627 8172

[przelew w EUR] PL 20 1050 1025 1000 0090 8001 1522

W tytule przelewu proszę wpisać: Friends, program wsparcia Fundacji Katarzyny Kozyry

 

ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34 40-086 Katowice