Open Call

„Secondary Archive. Women Artists in War”: Open Call dla wschodzących ukraińskich artystek – WYNIKI NABORU

Międzynarodowe jury wybrało spośród 120 zgłoszeń 5 artystek, których prace zostaną dodane do Secondary Archive. 

 

Finalistki otwartego naboru:

 

 1. 1. Anna Ivchenko
  2. Dasha Chechushkova
  3. Karina Synytsia
  4. Ola Yeriemieieva
  5. Viktoriia Rozentsveih

  a zwyciężczynią została Dasha Chechushkova. 

Prace wybranych finalistek, wraz z 10 innymi artystkami wybranymi przez kuratorki – Katerynę Iakovlenko, Oksanę Briukhovetska, Alyę Segal – staną się również częścią The Sky Is Open. Voices From Ukraine”, archiwum prac artystów z Ukrainy powstałych po 24 lutego 2022 roku. Zwieńczeniem projektu będzie wystawa w Galerii Labirynt z udziałem zwyciężczyń konkursu, która będzie również okazją do wyjścia archiwum poza jego wirtualne ramy.

 

Wszystkie finalistki otrzymają honorarium za udział w projekcie, a zwyciężczyni otrzyma również nagrodę finansową na wsparcie swojej praktyki artystycznej.

 

JURY:

 

Bogna Stefańska – jest historyczką sztuki, kuratorką, współzałożycielką Festiwalu Filmowego HER Docs i badaczką Atlasu Roku Antyfaszystowskiego. Koratorka Polskiej częsći Secondary Archive.

 

Erëmirë Krasniqi – pisarka, kuratorka i badaczka sztuki. W latach 2017-2024 Erëmirë była dyrektorka wykonawczą Oral History Kosovo. W 2024 r. Erëmirë będzie kuratorką artystki Doruntiny Kastrati w Pawilonie Republiki Kosowa podczas 60. edycji Międzynarodowej Wystawy Sztuki na Biennale w Wenecji. W projekcie SA reprezentuje Kosovo.

 

Iga Maria Szczepańska – dyrektorka Fundacji Katarzyny Kozyry, koordynatorka projektu Secondary Archive of 2022 roku. Producentka i artystka związana z performansem. 

 

Kateryna lakovlenko – opiekunka projektów, kuratorka i publicystka pochodząca z Ukrainy. Redaktorka naczelna portalu „Suspilne Kultura”, badaczka, autorka i kompilatorka publikacji „Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki”.

 

Oksana Briukhovetska – opiekunka projektów, artystka, kuratorka i publicystka. W swej praktyce zajmuje się społecznym i feministycznym wymiarem sztuki. W SA jest odpowiedzialna za rozwój koncepcji badawczych.

 

Róna Kopeczky – mieszkająca w Budapeszcie historyczka sztuki i kuratorka, współzałożycielka Easttopics, platformy poświęconej życiu artystycznemu Europy Wschodniej. W 2024 roku Róna będzie kuratorką Pawilonu Węgier na 60. edycji Międzynarodowej Wystawy Sztuki na Biennale w Wenecji. W projekcie SA reprezentuje Węgry.

 

Waldemar Tatarczuk – dyrektor Galerii Labirynt i kurator kilku projektów z ukraińskimi artystami, organizowanych w Polsce i Ukrainie. Będzie pełnił rolę koordynatora wystawy w Galerii Labirynt z udziałem 15 uczestniczek projektu, a także kuratora platformy „The Sky Is Open”.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fundacja Katarzyny Kozyry (Polska) w partnerstwie z Galerią Artsvit (Ukraina) i Galerią Labirynt (Polska) zaprasza artystki młodego pokolenia do udziału w projekcie „Secondary Archive. Women Artists in War”.

 

Inicjatywa ma na celu stworzenie unikalnego repozytorium świadectw artystycznych w obliczu trwającej na pełną skalę rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zależy nam na zachowaniu współczesnej sztuki ukraińskiej oraz odkryciu i uwidocznieniu artystek, które w swojej twórczości odnoszą się do traumy wojennej.

 

Rezultatem projektu będzie dodanie 15 nowych nazwisk (w tym 5 wybranych w drodze Open Call-a) do Secondary Archive – internetowej, międzynarodowej platformy dla artystek z Europy Środkowej i Wschodniej. Archiwum ma na celu odkrywanie, promowanie i refleksję nad społecznie zaangażowaną sztuką współczesną kobiet z regionu. Ponadto wszystkie 15 uczestniczek zostanie dodanych do archiwum „The Sky Is Open. Voices From Ukraine”, poświęconego gromadzeniu prac ukraińskich artystów powstałych po 24 lutego 2022 roku. Zostaną również zaproszone do udziału w wystawie w Galerii Labirynt w Lublinie, która zostanie otwarta w przyszłym roku.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: artystki ze wszystkich dziedzin sztuki, które urodziły się w i po 1991 roku na terenie Ukrainy. Poszukujemy artystek, które eksplorują w swojej twórczości tematykę wojny i towarzyszącej jej traumy, szczególnie w odniesieniu do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Open Call jest otwarty dla każdego, kto identyfikuje się jako kobieta i ukraińska artystka.

 

ZASADY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: artystki zainteresowane udziałem zobligowane są do przesłania zarówno angielskiej, jak i ukraińskiej wersji poniższych dokumentów:

 

 1. 1. Krótka biografia (do 550 znaków).
  2. Krótki list motywacyjny wyjaśniający praktykę artystyczną (maks. rozmiar – 2000 znaków w jednym języku). Po zakwalifikowaniu do projektu ostateczna wypowiedź zostanie uzupełniona na podstawie listu motywacyjnego we współpracy z kuratorami. Więcej informacji na stronie https://secondaryarchive.org/about/
  3. Portfolio od 2 do 10 prac wymienionych w liście motywacyjnym, wraz z opisami, w jednym pliku PDF (możliwe są klikalne linki).
  5. Opcjonalne CV.

WYŚLIJ NA ADRES: foundation@katarzynakozyra.pl

 

TYTUŁ MAILA: Secondary Archive. Women Artists in War Open Call

 

DEADLINE: 28 grudnia 2023

 

Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i nie podlegają negocjacjom. Pytania i wszelkie dodatkowe informacje można kierować na adres artsvit.ngo@gmail.com.

Wyniki otwartego naboru zostaną opublikowane najpóźniej w styczniu 2024 r.

 

PROCES SELEKCJI:
Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybierze 5 artystek, które zostaną dodane do Secondary Archive. Ponadto prace zwyciężczyń staną się częścią „The Sky Is Open. Voices From Ukraine”, archiwum prac artystów z Ukrainy powstałych po 24 lutego 2022 roku. Uhonorowanie zwycięskich artystek odbędzie się również poprzez udział w wystawie w Galerii Labirynt, planowanej na początek 2024 roku.

 

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCZYŃ:
PYTANIA DO PRZEMYŚLENIA W LIŚCIE MOTYWACYJNYM I STATEMENTU:

1. Opisz, jak postrzegasz siebie w dziedzinie współczesnej sztuki ukraińskiej i na międzynarodowej scenie artystycznej.
2. W jaki sposób inwazja na pełną skalę wpływa na Twoje rozumienie praktyki artystycznej, kwestie, które poruszasz w swojej sztuce i media, z którymi pracujesz?
3. Ujawnij osobiste, polityczne, społeczne i ekologiczne tematy w swojej praktyce.
4. Jakie możliwości widzisz dla siebie podczas i po wojnie na pełną skalę?
5. Jeśli jesteś uchodźczynią lub doświadczyłaś życia pod okupacją, jak wpłynęło to na twoją praktykę?

 

PARTNERZY:

 

Katarzyna Kozyra Foundation

koordynatorka: Iga Maria Szczepańska 

wsparcie projektu: Pamela Bachar 

projekt i identyfikacja graficzna: Marcel Kaczmarek

strona internetowa: Justyna Michalska 

 

Galeria Artsvit 

koordynatorska: Iryna Polikarchuk 

wsparcie projektu: Oleksandra Shovkun, Viktoriia Nikitina

promocja: Stanislav Pyvonos

 

Galeria Labirynt 

koordynator: Waldemar Tatarczuk

wsparcie projektu: Monika Rejman

promocja: Alicja Gieleta

projekt i identyfikacja graficzna: Emilia Lipa

 

Projekt „Secondary Archive. Women Artists in War”wspierany jest przez Unię Europejską w ramach programu House of Europe.

 

«Secondary Archive. Художниці у війні»: Open Call для молодих українських мисткинь.

 

З-поміж 120 заявок міжнародне журі обрало 5 мисткинь, чиї висловлювання будуть додані у Secondary Archive.

 

Фіналістками стали:

 

 1. 1. Вікторія Розенцвейг 
  2. Дарія Чечушкова
  3. Оля Єрємєєва
  4. Анна Івченко
  5. Каріна Синиця

І загальна переможниця Дарія Чечушкова.

 

Роботи фіналісток, разом із 10-ма іншими художницями, відібраними кураторками – Катериною Яковленко, Оксаною Брюховецькою, Алею Сєгал – також стануть частиною проєкту «The Sky is Open. Voices From Ukraine», архіву робіт митців та мисткинь з України, створених після 24 лютого 2022 року. Кульмінацією проєкту стане виставка в Galeria Labirynt, що дасть можливість для Архіву вийти за межі його віртуального простору.

 

Усі фіналістки отримають гонорар за участь у проєкті, а переможниця також отримає фінансову винагороду для підтримки своєї мистецької практики.

 

Дякуємо всім, хто взяли участь у конкурсі, і вітаємо фіналісток! 

 

Журі:

 

Bogna Stefańska – історикиня мистецтва, кураторка, співзасновниця кінофестивалю HER Docs і дослідниця Anti-Fascist Year Atlas. Кураторка польської частини Secondary Archive.

 

Erëmirë Krasniqi – письменниця, кураторка та дослідниця. З 2017 по 2024 рік була виконавчою директоркою Oral History Kosovo. У 2024 році Erëmirë буде кураторкою художниці Doruntina Kastrati для павільйону Республіки Косово на 60-ій Міжнародній художній виставці Венеціанська бієнале. У проекті Secondary Archive вона представляє Косово.

 

Iga Maria Szczepańska – директорка Фонду Катажини Козири, координаторка проєкту Secondary Archive з 2022 рроку. Продюсерка та художниця-перформерка.

 

Катерина Яковленко – співкураторка проєкту Secondary Archive. Україна, кураторка та публіцистка. Головна редакторка порталу «Суспільне культура», дослідниця, авторка і упорядниця видання «Чому в українському мистецтві є великі художниці».

 

Оксана Брюховецька – співкураторка проєкту Secondary Archive. Україна, художниця, кураторка і публіцистка. Її практика стосується соціальних і феміністичних вимірів мистецтва. 

 

Róna Kopeczky – історикиня мистецтва та кураторка із Будапешта, співзасновниця Easttopics – платформи, присвяченої східноєвропейському мистецькому життю. У 2024 році Róna буде кураторкою павільйону Угорщини на 60-ій Міжнародній художній виставці Венеціанська бієнале. У проекті Secondary Archive вона представляє Угорщину.

 

Waldemar Tatarczuk – директор та куратор Galeria Labirynt, куратор кількох проєктів з українськими художниками/-цями, організованих у Польщі та Україні та проєкту The Sky is Open. Він виступить співкуратором виставки за результатами Secondary Archive. Художниці у війні.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Katarzyna Kozyra Foundation (Польща) у партнерстві з Галереєю Артсвіт (Україна) та Galeria Labirynt (Польща) запрошують мисткинь молодого покоління до участі у проєкті «Secondary Archive. Художниці у війні».

 

Ця ініціатива спрямована на створення унікального архіву мистецьких висловлювань на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну. Ми маємо на меті фіксацію та збереження сучасного українського мистецтва, а також прагнемо підтримати художниць, які працюють з травмою війни у своїй творчості. За результатами конкурсу міжнародне журі обере 5 мисткинь, які візьмуть участь в проєкті; ще 10 буде обрано кураторською групою. 

 

У підсумку 15 нових імен увійдуть до Secondary Archive – багатонаціональної онлайн платформи, присвяченої творчості жінок із Центральної та Східної Європи. Архів має на меті популяризувати, відкривати та рефлексувати соціально важливі явища сучасного мистецтва з перспективи художниць. Крім того, усі 15 учасниць будуть додані до архіву ‘The Sky Is Open. Voices From Ukraine’, присвяченого зібранню українського мистецтва, що було створено після 24 лютого 2022 року (ініційований Вальдемаром Татарчуком та галереєю Лабіринт). Ми також запросимо художниць взяти участь у виставці, що відбудеться в галереї Лабіринт наступного року.

 

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ у open call: молоді художниці, які народилися після проголошення незалежності України (1991 року або після), та працюють з будь-якими медіа. Ми шукаємо мисткинь, що досліджують у своїй творчості тему війни і травми, яка її супроводжує, зокрема у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Open call відкритий для всіх, хто ідентифікує себе як жінка та як українська художниця.

 

ВИМОГИ ДО ЗАЯВКИ: мисткині, зацікавлені в участі, мають надіслати наступні документи українською та англійською мовами:  

 

 1. 1. Коротка біографія (до 550 знаків).
 2. 2. Мотиваційний лист із поясненням вашої мистецької практики (максимальний об’єм – 2000 знаків однією мовою). Ваше фінальне висловлювання базуватиметься на мотиваційному листі, поданому для конкурсу, та буде доопрацьоване у співпраці з кураторками. Більше інформації на https://secondaryarchive.org/about/ 
 3. 3. Портфоліо, де представлено від 2 до 10 робіт з описами, що згадані в мотиваційному листі; в одному pdf-файлі (можливі клікабельні посилання).
 4. 4. Опціонально CV.

НАДІСЛАТИ НА: foundation@katarzynakozyra.pl

 

ТЕМА ЛИСТА: Secondary Archive. Women Artists in War Open Call

 

ДЕДЛАЙН: 28 грудня 2023 року

 

Зверніть увагу, що рішення, прийняті журі, будуть остаточними та обговоренню не підлягатимуть. Із запитаннями та за будь-якою додатковою інформацією можна звертатися за адресою artsvit.ngo@gmail.com 

 

Результати open call будуть опубліковані не пізніше січня 2024 року.

 

ПРОЦЕС ВІДБОРУ:

Отримані заявки опрацює міжнародне журі та обере 5 авторок, яких ми запросимо до участі в проєкті Secondary Archive. Крім того, роботи переможниць стануть частиною проєкту «The Sky Is Open. Voices from Ukraine» та увійдуть до виставки в галереї Лабіринт. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ У ВАШОМУ МОТИВАЦІЙНОМУ ЛИСТІ ТА МАЙБУТНЬОМУ ВИСЛОВЛЮВАННІ:

 1. 1. Опишіть, як ви бачите себе у сфері сучасного українського та світового мистецтва.
 2. 2. Як повномасштабне вторгнення вплинуло на ваше розуміння мистецтва, особисту практику, теми (образи, персонажі) і вибір медіа.
 3. 3. Розкрийте особисті, політичні, тілесні, екологічні та соціальні теми у вашій практиці.
 4. 4. Які можливості ви бачите для себе під час і після повномасштабної війни?
 5. 5. Якщо у вас є досвід переселення або проживання в окупації, чи вплинув він на вашу практику?

КУРАТОРКИ

 

Катерина Яковленко – кураторка української частини проєкту Secondary Archive; незалежна кураторка та публіцистка з України. Головна редакторка порталу «Суспільне Культура», дослідниця, авторка та упорядниця видання «Чому в українському мистецтві є великі художниці».

 

Оксана Брюховецька – кураторка української частини проєкту Secondary Archive; художниця, кураторка та публіцистка. Співредакторка книги «Право на правду. Розмови про мистецтво та фемінізм». У Secondary Archive відповідає за розробку концепцій дослідження.

 

Аля Сєгал — кураторка української частини проєкту Secondary Archive, мистецтвознавиця, незалежна кураторка та дослідниця, наукова співробітниця Одеського національного художнього музею. У своїй практиці вона досліджує сучасне українське мистецтво, репрезентацію жінок у ньому, регіональні течії та андерграундні угрупування.

 

ПАРТНЕРИ

 

Katarzyna Kozyra Foundation

проєктна менеджерка: Iga Maria Szczepańska 

підтримка проєкту: Pamela Bachar 

графічний дизайн: Marcel Kaczmarek

веб розробник: Justyna Michalska 

 

Галерея Артсвіт

проєктна менеджерка: Ірина Полікарчук

підтримка проєкту: Олександра Шовкун, Вікторія Нікітіна

промоція: Станіслав Пивонос

 

Galeria Labirynt

проєктний менеджер: Waldemar Tatarczuk

підтримка проєкту: Monika Rejman

промоція: Alicja Gieleta

графічний дизайн: Emilia Lipa