PROJEKT BADAWCZY

Marne szanse na awanse?

Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie, latach 1919-1932, Profesor Tadeusz Breyer (z prawej) podczas zajęć ze studentami w pracowni rzeźby. Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, partnera publikacji.

Marne szanse na awanse?

Raport z badania na temat obecności kobiet

na uczelniach artystycznych w Polsce

 

Polskie Akademie Sztuk Pięknych są wyjątkowo sfeminizowane jako miejsce studiów i wyjątkowo zmaskulinizowane jako miejsce pracy. Rozdźwięk między tymi dwoma etapami kariery o skali dającej się porównać tylko do uczelni teologicznych jest tym, co wzbudziło nasze zdziwienie i stanowiło główny problemem badawczy.

 

Fundacja Katarzyny Kozyry ma przyjemność zaprezentować efekt swojej pracy, w postaci raportu z przeprowadzonego badania środowiska artystycznego pod względem obecności kobiet na państwowych uczelniach w Polsce.

 

POBRAĆ RAPORT

 

 

 

Zadaniem raportu było zebranie i uporządkowanie informacji uzyskanych podczas badania, które miało na celu identyfikację czynników kulturowych, środowiskowych i psychologicznych przyczyniających się do uciekania kobiet z systemu wyższego szkolnictwa artystycznego.

 

TRZY GRUPY POSTAWIONYCH PRZEZ NAS HIPOTEZ DOTYCZĄCYCH PROBLEMU:

I Aspiracje, priorytety i strategie

II Czynniki psychologiczne

III Relacje studentek i studentów z kadrą akademicką

 

METODA BADANIA

Uczelnie, które zostały objęte badaniem, to 9 najważniejszych państwowych ośrodków oferujących studia na kierunkach z dziedziny sztuk plastycznych. Są to przeważnie, choć nie wyłącznie, Akademie Sztuk Pięknych (ASP):

 

  • ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  • ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • ASP im. Jana Matejki w Krakowie
  • ASP w Warszawie
  • ASP w Gdańsku
  • ASP w Katowicach
  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • Wydział Sztuk Wizualnych oraz Wydział Malarstwa i Nowych Mediów – Akademia Sztuki w Szczecinie
  • Wydział Sztuk Pięknych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dane do badania zostały zebrane z trzech źródeł: zapytania o informację publiczną oraz przygotowanych przez nas ankiet i wywiadów pogłębionych. Analizie poddano 966 kwestionariuszy. Przeprowadzono 32 wywiady ze studentami i pracownikami badanych uczelni. 

 

ZESPÓŁ BADANIA:

 

Anna Gromada – socjolożka i ekonomistka, pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, absolwentka socjologii i politologii na Uniwersytecie Cambridge, ekonomii międzynarodowej w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów nad rozwojem we Francuskim Instytucie Nauk Politycznych (Sciences Po). Współpracowała z administracją publiczną, OECD, działem gospodarczym Agencji Reuters i Foundation for European Progressive Studies (FEPS).

 

Dorka Budacz – scenografka, projektantka graficzna, malarka. Od ośmiu lat wolontaryjnie prowadzi zajęcia dotyczące teorii i praktyki sztuki jako tutor młodzieży objętej programem pomocy wybitnie zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W latach 2006–2012 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (na Wydziale Malarstwa, a następnie scenografię na Wydziale Sztuki Mediów). Równolegle na Uniwersytecie Warszawskim realizowała Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne poświęcone antropologii kultury, teatrowi i sztukom wizualnym. Gdy studiowała w warszawskiej ASP, równocześnie przewodnicząc samorządowi studentów, zebrała i zestawiła dane liczbowe dotyczące feminizacji środowiska ASP.

 

Juta Kawalerowicz – absolwentka Wydziału Matematyki i Socjologii Uniwersytetu w Aberdeen. Otrzymała stypendium naukowe brytyjskiego ESRC (Rady Badań Ekonomicznych i Społecznych) i rozpoczęła studia magisterskie, a następnie doktoranckie na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie pracowała jako asystentka oraz tutorka. Odbyła staże studenckie w brytyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (2012–2013) oraz w konsulacie generalnym RP w Edynburgu (2008). W 2015 roku otrzymała stypendium dla młodych naukowców Marie Curie od szwedzkiego Forte (Rada Badań nad Zdrowiem, Pracą i Dobrobytem). W najbliższym czasie będzie realizować badania z zakresu polityki migracyjnej i integracji w Instytucie Socjologii Analitycznej w Norrköping.

 

Anna Walewska – historyczka sztuki, kuratorka i producentka projektów artystycznych oraz filmowych. Dyrektorka Fundacji Katarzyny Kozyry.

 

ORGANIZATOR: Fundacja Katarzyny Kozyry.

PATRONAT HONOROWY: Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.
PARTNER: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

PODZIĘKOWANIA ZECHCĄ PRZYJĄĆ:

Lilianna Antkowiak-Walewska, Klementyna Dec, Konrad Gałązka, Weronika Grzebalska, Brygida Gwóźdź, Filip Konopczyński, Monika Krygier, Jacek Michalak, Maciej Pańkow, Patrick Präg, Dagna Rams, Justyna Romanowska, Grzegorz Sadłowski,  prof. Renata Siemieńska-Żochowska, prof. Kazimierz Słomczyński, Anna Sterczyńska, Joanna Szczepanik, Anna Tatarczak, Mateusz Wojcieszak, Marcin Wolniewicz, Hanna Wróblewska, Aleksandra Zbroja.  

Podziękowania za konsultacje naukowe dla pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk: dr Katarzyny Andrejuk, dr Anny Kiersztyn, dr Anny Dyjas-Pokorskiej, prof. Franciszka Sztabińskiego, prof. Pawła Sztabińskiego, dr Kingi Wysieńskiej.

Podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie dla: Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Fundacji Kaleckiego, samorządów studenckich i pracowników badanych uczelni.

 

MEDIA:

Hyperallergic

Daily Serving

LSE – London School of Economics and Political Science

VIDA – Women in Literary Arts