FRIENDS, program wsparcia Fundacji

FRIENDS, program  wsparcia Fundacji

Drodzy PRZYJACIELE,

Obecne, trudne czasy pandemii wystawiają nas na wyjątkowe próby. Kobiety są szczególnie narażone we wszystkich aspektach! Pandemia coronawirusa i wynikający z niej światowy kryzys gospodarczy bardzo utrudnią pracę naszej Fundacji. Nie poddamy się jednak! Będziemy walczyć w obronie wolności myśli, słowa i równouprawnienia płci. 

 

Jak wiadomo, Fundacja Katarzyny Kozyry została założona po to by wspierać artystki. Jako przykład jednego z wielu zrealizowanych już projektów – możemy przedstawić serię wystaw „KOBIET KOMENTATOREK”. Wystawy te pozwoliły swobodnie wypowiedzieć się młodym rosyjskim i ukraińskim artystkom – w krajach gdzie mieszkają, wolność słowa nie zawsze jest przestrzegana.

 

Jedno z ostatnich badań jakie wykonała Fundacja, był projekt „MAŁA SZANSA NA AWANS”, który wykazał olbrzymią dysproporcję w udziale nauczycielek akademickich na polskich akademiach sztuki – na ich niekorzyść, oczywiście!

Fundacja obecnie zajmuje się wieloma projektami, jednym z najważniejszych jest wystawa Urszuli Broll – niedawno zmarłej artystki, która niestety nie została doceniona za swego życia i nie zaznała wystarczającego uznania.

 

Innym projektem jest archiwizowanie wypowiedzi i prac artystek z krajów Grupy Wyszehradu. Ostatnie cięcia w finasowaniu NGO, które statutowo powinny wspierać kobiety na polu społecznym i kulturowym jeszcze bardziej potwierdza-ją rację bytu i cel naszej działalności.

 

To właśnie dlatego prosimy Państwa o zasilenie Grupy FRIENDS Fundacji Katarzyny Kozyry poprzez finansowe wsparcie dla spełnienia jej statutowych celów w pomocy artystkom. Pomoc ta polega na wykonywaniu projektów badań naukowo-artystycznych, organizowaniu wystaw, publikowaniu książek, organizowaniu seminariów itd. By odwdzięczyć się Państwu za szczodrość proponujemy dostęp do specjalnie dla Państwa zarezerwowanych gratyfikacji ze strony Fundacji.

 

I tak, w tym roku grupa wybitnych artystek z Polski, Węgier, Czech, Rumu-nii i Słowacji przeznaczyła swe prace, które są reprodukowane w ilości 20 sztuk/każda, „jako wyraz wdzięczności” dla FRIENDS, którzy finansowo wesprą naszą Fundację. Są to bardzo znane prace, których wartość będzie też co roku rosła, w miarę jak będą powstawały nowe, coroczne edycje.

Do nowych edycji będziemy zapraszać artystki z innych krajów. Jednocześnie przypominamy, że w zeszłym roku (2019) powstało pierwsze wydanie prac Katarzyny Kozyry (18 prac razem 29 fotografii).

 

Dziękuję za Państwa hojne wsparcie, które pozwoli artystkom kontynuować ich pracę, prowadzić nowe badania, rozwijać się artystycznie i da im nadzieję na lepszą przyszłość.

 

Katarzyna Kozyra

PRZYJACIELE, mogą:

  • Zyskać dostęp do newslettera z aktualnościami na temat wydarzeń dedykowanych kobietom w kulturze i sztuce, organizowanych przez FKK, zagraniczne organizacje partnerskie Fundacji oraz inne instytucje wspierające kobiety artystki na świecie. Newsletter zawierać będzie informacje związane z prowadzonymi przez Fundację badaniami dotyczącymi sytuacji artystek na scenie artystycznej oraz na rynku sztuki.
  • Otrzymywać ekskluzywne zaproszenia na prywatne pokazy wystaw Katarzyny Kozyry w galeriach i instytucjach sztuki na całym świecie.
  • Brać udział w zamkniętych sesjach seminaryjnych w Warszawie, organizowanych przez Fundację z udziałem wybitnych artystów, znakomitych krytyków, filozofów oraz pisarzy.
  • Otrzymać egzemplarz wybranej publikacji wydanej przez Fundację Katarzyny Kozyry oraz zniżki na inne produkty FKK.
  • Brać udział w wybranych wydarzeniach organizowanych przez Fundację Katarzyny Kozyry.
  • Otrzymywać zaproszenia na specjalne spotkania PRZYJACIÓŁ,

PRZYJACIELE, wspierają:

MONITORING: OBECNOŚĆ KOBIET W INSTYTUCJACH KULTURY ORAZ NA RYNKU SZTUKI

 

Pozornie równa obecność kobiet w instytucjonalnym systemie kultury to temat wymagający uwagi i nadzoru. Jako kontynuację raportu Marne Szanse na Awanse z 2016 roku, Fundacja Katarzyny Kozyry zajmie się monitorowaniem sytuacji kobiet w wybranych obszarach świata kultury w Polsce, w ciągle zmieniających się okolicznościach po 2015 roku. Przyjrzymy się i poddamy analizie zmiany, które mają miejsce we władzach instytucji kultury. Zbadamy obecność kobiet w publicznych instytucjach kultury, w tym w konkursach na stanowiska, a także sprawdzimy sytuację artystek w prywatnych galeriach, poruszając ważny aspekt ich wynagrodzeń.

 

WSPARCIE MŁODYCH ARTSYTEK: REZYDENCJE ORAZ NAGRODA

 

Fundacja Katarzyny Kozyry zajmie się organizacją nagrody, rezydencji artystycznych i będzie pracować nad produkcją dzieł sztuki artystek.

 

BAZA DANYCH: ARTYSTKI Z EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

 

Projekt ma na celu stworzenie wirtualnego archiwum oraz platformy służącej do kooperacji pomiędzy artystkami/artystami oraz instytucjami kultury z Europy Środkowo-Wschodniej. Celem projektu jest odkrywanie i promocja artystek – zarówno debiutujących, jak i tych zapomnianych. Projektowi będzie towarzyszyć międzynarodowy program rezydencji artystycznych oraz seria wystaw.

 

SEMINARIA I WYKŁADY: ODKRYWANIE ZAPOMNIANYCH KOBIET

 

Cykl seminariów oraz wykładów skupionych na odkrywaniu wielkich kobiet (artystek, filozofek, naukowczyń), które przyczyniły się do zmian w swoich społecznościach, ale obecnie pozostają nieznane.

 

Dołącz do programu FRIENDS, już dzisiaj: wspierając walkę z problemem nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami wykażesz się odpowied- zialnością społeczną, a pomagając zrealizować rzeczywiste projekty przyczynisz się do faktycznego zmniejszenia nierówności pomiędzy płciami.

PRZYJACIELE, kolekcja 2020:

W tym roku Fundacja Katarzyny Kozyry prezentuje kolekcję piętnastu artystek z: Polski, Węgier, Czech, Rumunii i Słowacji, które podarowały nam swe prace. Prace te są drukowane w 20 kopiach, ca. A4 (210x297mm), drukowanych na 300x400mm papierze Hah-nemühle, podpisane ołówkiem przez autorki, numerowane: 14 o numeracji arabskiej (do podarowania jako pełne kolekcje) i 6 o numera-cji rzymskiej (do podarowania jako prace pojedyncze).

To są wybitne dzieła, co czyni nas wyjątkowo szczęśliwymi, że możemy pracować z KOBIETAMI dla KOBIET!

Jednocześnie dziękujemy artystkom za ich szczodrość, charakter i za kobiecą solidarność!

KATALOG FRIENDS, 2020:

PRZYJACIELE, kolekcja 2019:

W ubiegłym roku Katarzyna Kozyra zadedykowała wyjątkową kolekcję swoich prac, by podziękować PRZYJACIOŁOM. Jako wyraz wdzięczności za Wasze wsparcie, możecie zostać uhonorowani fotografią wybraną spośród 18 różnych prac w sumie 29 fotografii [o wymiarach 210×297 mm wydrukowanych na papierze Hannemuhle 297×420 mm] podpisanych i ponumerowanych przez Katarzynę Kozyrę w serii 14 prac (cyfry arabskie) oraz 6 pełnych serii (cyfry rzymskie), które odzwierciedlają życiowy dorobek artystki.

 

Kolekcja fotografii dla PRZYJACIÓŁ zawiera najsłynniejsze prace Kozyry takie jak Piramida Zwierząt (1993), Olimpia (1996) oraz Łaźnia (1997), za którą artystka otrzymała nagrodę honorową – jedno z najwyższych wyróżnień, jakie kiedykolwiek przyznano polskiemu artyście podczas Biennale w Wenecji. W kolekcji znajduje się również pierwsza praca artystki zaprezentowana na wystawie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie [Hełmy] (1991), portret jej bliskiego przyjaciela i współlokatora z Rakowieckiej, wykonany z fotografii pochodzących z czwartego roku studiów na wydziale rzeźby w pracowni profesora Kowalsk- iego, z czasu w którym u artystki zdiagnozowano ziarnicę złośliwą: Karaski w Pościeli (1992). A także najnowszy projekt Kozyry, który powstawał podczas trwających przez ostatnie 6 lat podróży Kozyry do Jerozolimy: Szukając Jezusa (2018).

 

Przyjaciół zainteresowanych zobaczeniem kolekcji prosimy o kontakt mailowy pod adresem: friends@fundacjakatarzynykozyry.pl

KATALOG FRIENDS, 2019:

KONTAKT:

Katarzyny Kozyra Foundation

ul. Bukowa 12

02-708 Warsaw, Poland

foundation@katarzynakozyra.pl

 

ING Bank Śląski:

[przelew w PLN] PL 77 1050 1025 1000 0090 9627 8172

[przelew w EUR] PL 20 1050 1025 1000 0090 8001 1522

W tytule przelewu proszę wpisać: Friends, program wsparcia Fundacji Katarzyny Kozyry

 

ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34 40-086 Katowice