Event online

Secondary Archive. Women Artists in War – launch of the new statements by Ukrainian female artists

15th of March 2024, at 6:00 p.m. CET 15 female artists from Ukraine will join Katarzyna Kozyra Foundation’s Secondary Archive platform within the framework of the project  ‘Secondary Archive. Women Artists in War’ implemented with Artsvit Gallery, Dnipro and Labyrinth Gallery, Lublin.  

 

The event will culminate in the first part of the project, ‘Secondary Archive. Women Artists in War’, which aims to present the practices of female artists working primarily with the experiences of Russia’s full-scale invasion of Ukraine.  

 

During the event, curators of the project from Ukraine will talk about the process of curatorial work in the face of the war conflict and the works of Ukrainian women artists. As Iryna Polikarchuk, Director of Artsvit Gallery, says: “The presentation of the first part of the Ukrainian part of the Archive took place just a few hours before the full-scale invasion – on the evening of February 23, 2022. We consider this project very important now, as it not only pays attention to women’s artistic practice in Ukraine but also archives the intangible heritage of wartime from women’s experience. This allows us to reflect in real-time on the lived experience and changes that occurred in the work of female artists after February 24, 2022. It is also a special opportunity to remind the world art community that the war continues, and there are many women at the front, including some of the participants of the new edition of the Archive.”

 

During the implementation of the second part of the project, 15 female participants will be invited to participate in an exhibition at the Galeria Labirynt in Lublin, which is scheduled to open in spring 2024. 

 

The statements of female artists from Ukraine, as well as new critical essays by local curators, will be available from the 15th of March at secondaryarchive.org

 

Project curators: Kateryna Iakovlenko, Oksana Briukhovetska, Alya Segal.

 

The discussion dedicated to the project’s launch will be live-streamed on Facebook.

Please join the event!

Date: 15th of March
Time: 6 pm CET / 7 pm EET 

 

SECONDARY ARCHIVE – СOLOFON

 

Katarzyna Kozyra Foundation 

project manager: Iga Maria Szczepańska 

project support: Pamela Bachar 

graphic design: Marcel Kaczmarek

web developer: Justyna Michalska 

 

Artsvit Gallery

project manager: Iryna Polikarchuk 

project support: Oleksandra Shovkun, Viktoriia Nikitina

promotion: Stanislav Pyvonos

 

Galeria Labirynt

project manager: Waldemar Tatarczuk

project support: Monika Rejman

promotion: Alicja Gieleta

graphic design: Florentyna Nastaj 


The project ‘Secondary Archive. Women Artists in War’ is supported by the European Union as part of the House of Europe program.

____________________________________________________________________________________

15 березня 2024 року о 19:00 (за Києвом) 15 художниць з України приєднаються до платформи Secondary Archive в рамках проєкту «Secondary Archive. Художниці у війні», реалізованого Katarzyna Kozyra Foundation спільно з галереєю Артсвіт (Дніпро) та Galeria Labirynt (Люблін).

 

Кульмінацією події стане онлайн-презентація нової едиції проєкту «Secondary Archive. Художниці у війні», яка має на меті представити практики художниць, що працюють передусім із досвідом повномасштабного вторгнення росії в Україну. Під час заходу кураторки проєкту з України розкажуть про мистецькі практики в умовах війни та творчість українських художниць. 5 учасниць було відібрано міжнародним журі за результатами open call, ще 10 обрали кураторки української частини Архіву.

«Презентація першої частини українського Архіву відбулась буквально за кілька годин до повномасштабного вторгнення – ввечері 23 лютого 2022 року. Ми вважаємо цей проєкт дуже важливим зараз, оскільки він не лише привертає увагу до мистецької практики жінок в Україні, але й архівує нематеріальну спадщину воєнного часу з досвіду жінки. Це дозволяє в режимі реального часу рефлексувати прожитий досвід та зміни, які відбулись в творчості художниць після 24 лютого 2022 року. Також це спеціальна можливість нагадувати світовій мистецькій спільноті про те, що війна триває, і на фронті є багато жінок, в тому числі, деякі учасниці нової едиції Архіву», — Ірина Полікарчук, директорка галереї Артсвіт.

 

Під час реалізації другої частини проєкту ми запросимо 15 учасниць до участі у виставці в Galeria Labirynt у Любліні, відкриття якої заплановане на весну 2024 року.

 

Висловлювання художниць з України, а також нові критичні есе кураторок проєкту будуть доступні з 15 березня на secondaryarchive.org.

 

Кураторки проєкту: Катерина Яковленко, Оксана Брюховецька, Аля Сєгал.

 

Презентація, присвячена запуску проєкту, транслюватиметься у Facebook.

КОЛИ: 15 березня 2024, о 19:00 (за Києвом)

 

SECONDARY ARCHIVE:

 

Katarzyna Kozyra Foundation 

проєктна менеджерка: Iga Maria Szczepańska 

підтримка проєкту: Pamela Bachar 

дизайн: Marcel Kaczmarek

web-розробка: Justyna Michalska 

 

Галерея Артсвіт

проєктна менеджерка: Ірина Полікарчук 

підтримка проєкту: Олександра Шовкун, Вікторія Нікітіна

комунікації: Станіслав Пивонос

 

Galeria Labirynt

проєктний менеджер: Waldemar Tatarczuk

підтримка проєкту: Monika Rejman

комунікації: Alicja Gieleta

дизайн: Emilia Lipa

 

Проєкт «Secondary Archive. Художниці у війні» реалізується за фінансової підтримки програми House of Europe