PROJEKT BADAWCZY

Badanie dotyczące obecności kobiet na uczelnich artystycznych w Polsce

"Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie, latach 1919-1932, Profesor Tadeusz Breyer (z prawej) podczas zajęć ze studentami w pracowni rzeźby". Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, partnera publikacji.

Polskie Akademie Sztuk Pięknych są wyjątkowo sfeminizowane jako miejsce studiów i wyjątkowo zmaskulinizowane jako miejsce pracy. Rozdźwięk między tymi dwoma etapami kariery o skali dającej się porównać tylko do uczelni teologicznych jest tym, co wzbudziło nasze zdziwienie i stanowiło główny problemem badawczy.

Fundacja Katarzyny Kozyry ma przyjemność zaprezentować efekt swojej pracy, w postaci raportu z przeprowadzonego badania środowiska artystycznego pod względem obecności kobiet na państwowych uczelniach w Polsce.

Zadaniem raportu było zebranie i uporządkowanie informacji uzyskanych podczas badania, które miało na celu identyfikację czynników kulturowych, środowiskowych i psychologicznych przyczyniających się do uciekania kobiet z systemu wyższego szkolnictwa artystycznego.

 

TRZY GRUPY POSTAWIONYCH PRZEZ NAS HIPOTEZ DOTYCZĄCYCH PROBLEMU:

I Aspiracje, priorytety i strategie

II Czynniki psychologiczne

III Relacje studentek i studentów z kadrą akademicką

 

METODA BADANIA

Uczelnie, które zostały objęte badaniem, to 9 najważniejszych państwowych ośrodków oferujących studia na kierunkach z dziedziny sztuk plastycznych. Są to przeważnie, choć nie wyłącznie, Akademie Sztuk Pięknych (ASP):

  • ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  • ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • ASP im. Jana Matejki w Krakowie
  • ASP w Warszawie
  • ASP w Gdańsku
  • ASP w Katowicach
  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • Wydział Sztuk Wizualnych oraz Wydział Malarstwa i Nowych Mediów – Akademia Sztuki w Szczecinie
  • Wydział Sztuk Pięknych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dane do badania zostały zebrane z trzech źródeł: zapytania o informację publiczną oraz przygotowanych przez nas ankiet i wywiadów pogłębionych. Analizie poddano 966 kwestionariuszy. Przeprowadzono 32 wywiady ze studentami i pracownikami badanych uczelni. 

 

ZESPÓŁ BADANIA:

Anna Gromada

Dorka Budacz

Juta Kawalerowicz

Anna Walewska

 

Media:

Hyperallergic

Daily Serving

LSE – London School of Economics and Political Science

VIDA – Women in Literary Arts

 

PODZIĘKOWANIA ZECHCĄ PRZYJĄĆ:

Lilianna Antkowiak-Walewska, Klementyna Dec, Konrad Gałązka, Weronika Grzebalska, Brygida Gwóźdź, Filip Konopczyński, Monika Krygier, Jacek Michalak, Maciej Pańkow, Patrick Präg, Dagna Rams, Justyna Romanowska, Grzegorz Sadłowski,  prof. Renata Siemieńska-Żochowska, prof. Kazimierz Słomczyński, Anna Sterczyńska, Joanna Szczepanik, Anna Tatarczak, Mateusz Wojcieszak, Marcin Wolniewicz, Hanna Wróblewska, Aleksandra Zbroja.  

Podziękowania za konsultacje naukowe dla pracowników Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk: dr Katarzyny Andrejuk, dr Anny Kiersztyn, dr Anny Dyjas-Pokorskiej, prof. Franciszka Sztabińskiego, prof. Pawła Sztabińskiego, dr Kingi Wysieńskiej.

Podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie dla: Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Fundacji Kaleckiego, samorządów studenckich i pracowników badanych uczelni.

Badanie uzyskało Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.