PROJEKT BADAWCZY

Projekt Zuzany Štefkovej

Jana Kasalová: From the series State, Drawing by breast milk (2010-11), dzięki uprzejmości Zuzany Štefkovej

Dr Zuzana Štefková (Uniwersytet Karola w Pradze) jest historyczką sztuki, która prowadzi badania na temat rodzicielstwa w sztuce wsparte przez grant sieci COST IS1307 i Fundację Katarzyny Kozyry.

 

Podczas pobytu w Polsce Zuzana wygłosi wykład poświęcony różnym aspektom rodzicielstwa, które pojawiają się w sztuce współczesnej, widzianym przez pryzmat nowej myśli materialistycznej.

 

Zakorzeniona w tradycji teorii i praktyki feministycznej badaczka sprawdza polityczne wymiary zagadnień związanych z ucieleśnionym doświadczeniem rodzicielstwa i jego materialnym przełożeniem na język sztuki oraz rozważa nad następstwami posiadania dzieci – w życiu, sztuce i podmiotowości ludzkiej.

 

W efekcie otrzymujemy analizę uwikłań materii i znaczeń otaczających kwestie macierzyństwa, ciąży, porodu, aborcji, wychowywania dzieci i procesu stawania się rodzicem w całej jego rozciągłości.

 

Łącząc przykłady macierzyńskiego aktywizmu, analizy twórczego procesu nadawania znaczeń opartego na wizerunkach ciał podczas porodu, ciał urodzonych i nienarodzonych dzieci, a także nieludzkich aktantów w interakcji z kosmosem ich specyficznych kontekstów społeczno-historycznych, wykład podsumowuje różne sposoby, w jakie ucieleśnione strategie twórcze obnażają wzajemne powiązania pomiędzy materią i umysłem, zasypując przepaść w tym, co wyobrażalne, pomiędzy naturą i kulturą w wymiarze osobistym, społecznym i symbolicznym.

 

 

21 września o 17:00 Galeria Labirynt Lublin

 

Moja dalsza rodzina:

Matki, ojcowie, dzieci, płody, wózki i inne nieludzkie aktanty w sztuce opisujące rodzicielstwo.

 

Wstęp wony