FILM

Projekt X

Katarzyna Kozyra, Casting, wideo, 2010-2011, kadr z wideo

Katarzyna Kozyra została laureatką 4. edycji Nagrody Filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Szkoły Wajdy przyznanej podczas 39. Festiwalu Filmowym w Gdyni. 

Zdaniem jury projekt Kozyry najpełniej realizował kryteria nagrody dla filmu eksperymentalnego, stawiając na oryginalną formę oraz radykalny pomysł, który był wynikiem wieloletnich poszukiwań artystycznych i wybitnego dorobku artystki. “Projekt X” dotyczy również ważnego społecznie problemu doświadczenia choroby nowotworowej, którą artystka przechodziła i dała wielokrotnie wyraz temu granicznemu przeżyciu w swojej sztuce.

 

Podróż z X

Kozyra do swojego projektu pragnie zaangażować kobietę chorą na raka, w trakcie leczenia, tytułową X i zaproponować jej „podróż” poprzez swoje prace (ponowne odgrywanie takich realizacji jak „Olimpia” czy „Święto wiosny”), z nadzieją, że również w jej przypadku radykalna sztuka będzie sposobem na radzenie sobie ze śmiercią i chorobą. 

Kozyra jako osoba, która „przeżyła” zmagania z rakiem, będzie kimś w rodzaju przewodnika przez proces leczenia X, która staje wobec podobnych, co wcześniej artystka wyzwań i podobnie jak ona nie wie czy uda się wygrać walkę z chorobą. Bohaterka X w ramach zarysowanych przez reżyserkę sytuacji wpływa na dramaturgię i akcję poszczególnych rozdziałów. Poprzez podejmowane przez siebie decyzje, własne zachowania i wybory pisze dla siebie własny scenariusz, inny być może niż ten, który przeżyła Kozyra. Jednocześnie konstrukcja fabuły jest nieco bajkowa: w hierarchii dążącego do sukcesu współczesnego świata X – postrzegana jako osoba słaba, czy w ogóle „niewidzialna” (chora / słaba / nieznana / kobieta) przechodzi przez kolejne próby, zadania filmowe, by tę widzialność odzyskać.

[www.pisf.pl]

Fundacja Katarzyny Kozyry jest producentem projektu.