Projekt badawczy

Secondary Archive – Open Call dla artystek z Kosowa, Albanii, Serbii, Czech, Węgier, Polski oraz Słowacji: WYNIKI NABORU

Fundacja Katarzyny Kozyry wraz z partnerami mają zaszczyt przedstawić zwyciężczynie Open Calla dla artystek urodzonych po 31 grudnia 1987 roku. Jury nagrodziło po jednej artystce z każdego kraju (Albanii, Kosowa i Serbii) za wizjonerską praktykę artystyczną. Ze względu na to, że jest to dodatkowa edycja trwającego od 2021 roku, jury nagrodziło również jedną artystkę z krajów V4.

 

Zwyciężczynie:


Elsamina Musiq (ALB) – jest artystką wizualną operującą medium fotografii, video-artu, instalacji, performance, rzeźby, malarstwa i rysunku. Elsamina poprzez swój warsztat artystyczny zgłębia ideę tożsamości, zjawisko sobowtórów, aspekty prawdy, wiedzy i czasu.

 

Laureta Hajrullahu (KOS) – jest artystką multimedialną. Jej prace artystyczne badają prywatność, płeć, intymność, cyfrowe ekosystemy, gry wideo i zagadkową przyszłość. Poprzez swoją pracę w mediach cyfrowych przedstawia różnorodne, oparte na krytycznych informacjach poglądy na temat „rzeczywistości”. Robi to poprzez ciągłą dekonstrukcję i ponowną ocenę granic między światem wirtualnym a fizycznym.

 

Sanja Anđelković (SRB) – jest artystką audiowizualną, której tekstowa praktyka artystyczna opiera się na procesie badawczym, z naciskiem na badanie granicy między dokumentem a spekulacją, głównie w kontekście płciowości, aspektach społeczno-politycznych oraz miejsc osobistych traum.

 

Paula Malinowska (SK) – jest artystką cyfrową i fotografką. Paula redefiniuje tradycyjne motywy artystyczne, badając relacje między ciałami a naturą, pracując nad zupełnie nowymi mediami 3D, a także fotografią analogową, podkreślając potrzebę zmiany naruszonej mitologii i historii.

 

Jury Open Call:

 

Renea Begolli – artystka wizualna, badaczka i archiwistka mieszkająca w Prisztinie. W projekcie SA reprezentuje Kosowo.

 

Adela Demetja – jest kuratorką mieszkającą w Tiranie i Frankfurcie nad Menem, dyrektorką Tirana Art Lab – Centrum Sztuki Współczesnej. W ramach Archiwum Wtórnego jest kierownikiem zespołu kuratorskiego z Albanii.

 

Róna Kopeczky – mieszkająca w Budapeszcie historyczka sztuki i kuratorka, współzałożycielka Easttopics, platformy poświęconej życiu artystycznemu Europy Wschodniej. W projekcie SA reprezentuje Węgry.

 

Lucia Kvočáková – mieszkająca w Pradze historyczka sztuki i kuratorka, współzałożycielka BJÖRNSONOVA – kolektywu skupionego na działaniach artystycznych. W ramach projektu SA reprezentuje Słowację. 

 

Daniela Šiandorová – jest edukatorka w galerii i kierownikiem produkcji z siedzibą w Pradze. Współpracuje przy realizacji czeskiego oddziału Secondary Archive.

 

Bogna Stefańska – jest historyczką sztuki, kuratorką, współzałożycielką Festiwalu Filmowego HER Docs i badaczką Atlasu Roku Antyfaszystowskiego. W projekcie reprezentuje Polskę.

 

Dejan Vasić – jest historykiem sztuki, aktywnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, niezależnym kuratorem, współredaktorem Beton-kulturalnego przybornika propagandowego z siedzibą w Belgradzie. Przedstawia serbską część jury.

_______________________________________________________________________________________________________

Katarzyna Kozyra Foundation (Polska) we współpracy z partnerami zaprasza artystki rozpoczynające swoją karierę do udziału w projekcie Secondary Archive – internetowej platformie sztuki, poświęconej twórczości artystek z Europy Środkowej i Wschodniej.  Celem projektu jest promowanie, odkrywanie i refleksja nad sztuką kobiet, a także przedstawienie najcenniejszych zjawisk sztuki współczesnej z perspektywy kobiet tego regionu. Archiwum będzie gromadzić wypowiedzi artystek trzech pokoleń – tych, które tworzyły przed rokiem 1990; które zaczęły swoją działalność artystyczną tuż po upadku komunizmu oraz najmłodszych artystek, urodzonych po 1990 roku. Dotychczas Secondary Archive zgromadził wypowiedzi artystek z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, a także Ukrainy i Białorusi.

 

Adresatkami open call’a są rozpoczynające karierę artystki pragnące zabrać głos i przedstawić własną perspektywę. Wybrane kandydatki będą poproszone o przygotowanie wypowiedzi tekstowej na temat swojej twórczości, tak, aby jak najlepiej przedstawić swoją praktykę szerszej publiczności. Ponadto, artystki będą miały okazję współpracować z kuratorkami i kuratorami, biorącymi udział w projekcie – przeprowadzone zostaną z nimi wywiady, opublikowane później na stronie Secondary Archive. Spośród kandydatek z Kosowa, Albanii i Serbii jury wyłoni po jednej artystce z każdego kraju, która zostanie nagrodzona grantem w wysokości po 500 euro.

 

W przypadku krajów wyszechradzkich, jury wyłoni jedną artystkę, która zostanie nagrodzona grantem w wysokości 500 euro.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: artystki ze wszystkich dziedzin sztuki, które urodziły się po 31 grudnia 1987.

 

ZASADY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: artystki zainteresowane udziałem powinny przesłać zarówno angielską jak i wersję w języku ojczystym poniższych dokumentów w jednym pliku PDF (20 MB max.)

1) CV;

2) Portfolio (dla wideo, należy dodać linki i w razie potrzeby hasło).

 

WYŚLIJ NA ADRES: hello@secondaryarchive.org

 

TYTUŁ MAILA: Secondary Archive Open Call. Albania / Serbia / Kosovo / Polska / Czechy / Słowacja / Węgry (proszę wskazać kraj)  

 

DEADLINE: 1 września 2022

Zachęcamy artystki do nadsyłania swoich zgłoszeń niezwłocznie, aby jury miało więcej czasu na ich zrecenzowanie.

 

Pytania i dodatkowe informacje można kierować na adres hello@secondaryarchive.org

 

PROCES SELEKCJI: 

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoni łącznie 16 finalistek z Albani, Kosowa oraz Serbii.

Jury z Albani wybierze 5 artystek. Jury z Serbi wybierze 8 artystek. Jury z Kosowa wybierze 3 artystki. Jury krajów wyszehradzkich wyłoni jedną artystkę. Imiona i nazwiska wybranych finalistek zostaną ogłoszone 8 września 2022.

 

PARTNERZY:

Tirana Art Lab (Albania), Ambasada Kultury (Belarus/Lithuania/Germany), MeetFactory (Czech Republic), Easttopics (Hungary), Oral History Initiative (Kosovo), Center for Cultural Decontamination (Serbia), björnsonova (Slovakia), Artsvit Gallery (Ukraine).

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Visegrad Fund: www.visegradfund.org

Visegrad Fund