Wydarzenie

Nocny Spacer Eksploracyjno-Badawczy

18 października 2023 roku odbył się pierwszy w Polsce Nocny Spacer Eksploracyjno-Badawczy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Katarzyny Kozyry we współpracy z kolektywem Architektoniczki, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach projektu Miasto Otwarte. Operatorem programu miasta stołecznego Warszawy jest Fundacja Inna Przestrzeń. 

 

Jako że jednym z celów programu grantowego jest zwiększanie liczby inicjatyw celebrujących różnorodność społeczną w stolicy, Architektoniczki skoncentrowały się na problemie percypowania i bezpieczeństwa przestrzeni miejskiej w kontekście płci. W ramach upowszechnienia wiedzy wśród mieszkańców i mieszkanek Warszawy na temat feministycznej, przeciwdziałającej dyskryminacji architektury planowany jest wykład przedstawicielek kolektywu, który odbędzie się pod koniec listopada.

 

Spacery Eksploracyjne należą do jakościowych narzędzi metodologicznych, pozwalających na zbieranie danych do projektowania miasta zgodnie z kluczem inkluzywnej urbanistyki. Poprzez odwołanie do bezpośredniego doświadczenia rozmaitych grup społecznych umożliwiają nie tylko zrozumienie ich unikalnych potrzeb, lecz także konieczności wprowadzania rozwiązań architektonicznych w duchu równości. 

 

Spacer poświęcony był badaniu wewnętrznych przeżyć, jakie towarzyszą kobietom poruszającym się nocą po mieście. Uczestniczki miały okazję przyjrzeć się wspólnie emocjom wywoływanym podczas przemieszczania się wzdłuż trasy od Mostu Poniatowskiego po Nowy Świat oraz analizowały, jak czujemy się, przebywając w danej przestrzeni, skupiając się na wymiarze: bezpieczeństwa, inkluzywności oraz estetyki miejsca. 

 

 

23.11. Architektoniczki przeprowadziły wykład online. Wydarzenie koncentrowało się omówieniu postulatów feministycznej architektury oraz zilustrowaniu roli płci w urbanistycznym zagospodarowaniu miasta na przykładach dotychczasowej działalności kolektywu. Podczas prelekcji architektki podsumowały również obserwacje będące efektem pierwszego w Polsce Nocnego Spaceru Eksploracyjno-Badawczego. 

 

Architektoniczki opracowały metodologię badań odczuć kobiet w przestrzeni miejskiej stosując tę samą skalę porównawczą co K. Wejchert (od 0-10) rysują swój subiektywny wykres emocji, są to:

– odczucia estetyczne,

– bezpieczeństwo,
– włączenie,
– komfort użytkowania.

 

Ogólny wynik badania

Poszczególne kategorie

1. Bezpieczeństwo 

2. Włączanie

3. Estetyka

4. Komfort Użytkowania