Konferencja

Miasto Feministyczne – perspektywa płci w urbanistyce

6-7.02. realizujemy dwudniową konferencję w ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury wraz z kolektywem Architektoniczki. Wydarzenie skupi się na analizie inkluzywności, równości płci oraz wykluczeniu społecznym w urbanistyce oraz architekturze. 

 

Plan konferencji:

 

6.02.2024 

 

17:00 Wykład Dr Sara Ortiz Escalante – Feminist Urban Planning: From Theory to Practice (wykład w języku angielskim)

 

Architektura i urbanistyka prezentuje obecnie system „one man fits all”, co skutkuje brakiem neutralności płciowej miasta. Kobiety, dziewczęta, mniejszości seksualne w każdym wieku i o różnych umiejętnościach są niedostatecznie reprezentowane w obszarach planowania i projektowania urbanistycznego, w wyniku czego środowisko miejskie nie spełniaja ich potrzeb.

 

Sprostanie tym wyzwaniom wymaga nowatorskiego podejścia włączającego analizę

perspektywy płci do zarządzania miastem, łagodząc w ten sposób nierówności płci

w kontekstach miejskich.

 

18:00 Wykład Dr Bahar Sakizlioglu – A Feminist Lens on Urban Housing: Urban Housing as Infrastructure of Social Reproduction (wykład w języku angielskim)

 

Mieszkalnictwo miejskie stanowi kluczowy element infrastruktury reprodukcji społecznej, odgrywając zasadniczą rolę w kształtowaniu i utrwalaniu struktur społecznych. Nie jest to wyłącznie przestrzeń fizyczna, ale dynamiczna struktura, która wpływa i odzwierciedla szersze procesy reprodukcji społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Dysproporcje między płciami są zakorzenione w mieszkalnictwie, a nierówności często w nieproporcjonalny sposób dotykają kobiety. 

 

Jak uwzględniać pracę opiekuńczą w mieszkalnictwie? Dlaczego aspekt ekonomiczny przekłada się na dostępność mieszkań dla kobiet? Dlaczego bezpieczeństwo przyczynia się do tworzenia społeczności, co przekłada się na reprodukcję? Mieszkalnictwo widziane przez pryzmat reprodukcji społecznej staje się soczewką, przez którą możemy zająć się nierównościami ze względu na płeć w naszych miastach i je skorygować.

 

7.02. 

 

17.00 Miasto Feministyczne: Warsztaty i wykład kolektywu Architektoniczki (wstęp wolny)

 

Architektoniczki to kolektyw skupiający się na feministycznej architekturze i urbanistyce oraz tworzeniu równościowych przestrzeni na podstawie autorskiej metodologii badawczej. 

 

Do uczestnictwa w wykładzie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką architektury oraz jej wpływu na dobrostan ludzi. Towarzyszącą spotkaniu dyskusja umożliwi wartościową wymianę doświadczeń oraz posłuży jako próba wspólnej diagnozy kondycji i dostępności przestrzeni miejskich.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.