WYSTAWA

Komentatorki

foto: Matylda Tamborska

Wystawa „Komentatorki” była inicjatywą inaugurującą projekt o tym samym tytule, poświęcony twórczości współczesnych artystek młodego pokolenia, które w swoich pracach komentują bieżące wydarzenia polityczne, społeczne i artystyczne. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy artystki i aktywistki z różnych stron świata: Rossellę Biscotti, Melanie Bonajo, Gabrielę Golder, Nicoline van Harskamp, Anę Hušman, Nadię Kaabi-Linke, Jane Jin Kaisen, Magdę M, Tamarę Moyzes, Marinę Naprushkinę, Alekę Polis, Martę Prus. Kuratorkami wystawy zostały Leonida Kovač oraz Anna Walewska.

Po kilkunastu dekadach, w trakcie których kobiety walczyły o swoje podstawowe prawa i przywileje, doczekaliśmy się widocznego podziału zarówno w sztuce, jak i w innych dziedzinach. Generalizując, w sprawach ważnych z punktu widzenia historii, przemian społecznych czy obyczajowych głos mają mężczyźni, natomiast o emocjach, ciele i tradycji zwyczajowo wypowiadają się kobiety. Celem wystawy było nie tyle przedstawienie świata widzianego oczami kobiet traktowanego jako tzw. inny punkt widzenia, ale potraktowanie go na równi z oficjalną narracją zdominowaną przez mężczyzn. Chcemy przełamać stereotypowy podział na strefę „męską” i „kobiecą”, w skutek którego zdanie kobiet jest ignorowane lub marginalizowane. Wystawa oraz towarzyszące jej wydarzenia były próbą przekazania w sposób atrakcyjny i angażujący dla widza mało popularnych, niepodejmowanych w Polsce, trudnych treści, przy jednoczesnej promocji sztuki społecznie zaangażowanej tworzonej przez kobiety. Projekt zakładał stworzenie platformy do wspólnej pracy artystek działających w różnych dyscyplinach, pochodzących z różnych państw. Miała ona stanowić płaszczyznę do wspólnego działania i wymiany pomiędzy artystkami a odbiorcami. 

widok ekspozycji pracy Nicoline van Harskamp, foto: Mirek Szewczyk
fragment ekspozycji pracy Tamary Moyzes i Any Hušman (w tle), foto: Mirek Szewczyk 
fragment ekspozycji pracy Nadii Kaabi-Linke, foto: Mirek Szewczyk
fragment ekspozycji pracy Aleki Polis i Mariny Naprushkiny (w tle), foto: Mirek Szewczyk
otwarcie wystawy, foto: Matylda Tamborska
otwarcie wystawy, foto: Matylda Tamborska
otwarcie wystawy, foto: Matylda Tamborska

Wystawa Komentatorki
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
31.10.2013-2.12.2013

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


PODZIĘKOWANIA ZECHCĄ PRZYJĄĆ:

Weronika Adamowska, Fabio Cavallucci, Beate Cegielska, Zofia Chojnacka, Klementyna Dec, Henryk Gac wraz z zespołem, Joanna Kopacka, Witold Mierzejewski, Klaudia Polak-Szewczyk, Marta Syrzistie, Mirek Szewczyk, Joanna Szwajcowska, Katarzyna Tomczak-Wysocka, Joerg v. Weiler