WARSZTATY

Warsztaty Ewy Charkiewicz

Neoliberalizm - w wersji konserwatywnej i lewicowej - przeobraził zarówno warunki życia kobiet i mężczyzn, podmiotowość, relacje z rynkiem i państwem, jak i formy różnorodnych instytucji. Ustanowił on również nowe podziały między kobietami po dwóch stronach ekonomicznej barykady. Neoliberalna siatka pojęciowa zmieniła także wyobraźnie feministyczne. Akademickie mapy, dzielące feminizm na marksistowski, socjalistyczny, liberalny i radykalny, zawsze odbiegały od życiowej praktyki. W chwili obecnej, jak wskazuje Karen Ruddy, neoliberalny feminizm wywłaszcza, czy eksmituje, lewicowy i liberalny prawo-kobiecy feminizm z przestrzeni publicznego dyskursu. Czy feminizm jako krytyka społeczna jest do odzyskania? Jaką rolę mogą odegrać nowe strategie produkcji wiedzy i zaangażowane społecznie projekty artystyczne? 

Wprowadzenia do dyskusji: Neoliberalny zwrot w feminizmie i jego krytyka - Ewa Charkiewicz.

O relacjach między feminizmem akademickim a ruchem społecznym - Joanna Bednarek.

Narzędzia budowania nowej krytyki - Magda M i Małgorzata Maciejewska.

Warsztat był wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Komentatorki”, zorganizowanej przez Fundację Katarzyny Kozyry. 

5 listopada 2013 r. (wtorek) 
godz. 18 - 20 
Sala edukacyjna 

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski,
ul. Jazdów 2
Warszawa

Więcej w katalogu "Sztuka jako Krytyka"