KATALOG

Komentatorki

Katalog jest podsumowaniem i rozwinięciem zagadnień poruszanych w trakcie wystawy 'Komentatorki'. Zawiera komentarze, teksty krytyczne i analizy napisane przez artystki, organizatorów i ekspertów: Joannę Piotrowską, Antoniego Michnika, Leonidę Kovač, Marinę Naprushkinę, Gabrielę Golder, Jane Jin Kaisen, Monikę Popow, Annę Walewską, Katarzynę Kozyrę oraz Nicole Hewitt. Wystawa odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jesienią 2013 roku. Jak podkreślają kuratorki wydarzenia —  Leonida Kovač oraz Anna Walewska — projekt Komentatorki poświęcony jest twórczości współczesnych artystek młodego pokolenia, które w swoich pracach odnoszą się do bieżących wydarzeń politycznych, społecznych i artystycznych. 

Wystawa polemizowała z przekonaniem jakoby komentarz, jedna z najstarszych form ekspresji, był domeną męską. Projekt stanowił tym samym ważny obszar refleksji nad funkcjonowaniem płci w mediach i naukach społecznych, gdzie głos kobiecy jest często niesłyszalny, dotyczy wydarzeń uznawanych za drugorzędne lub brakuje im słuchaczy.