WARSZTATY

Katarzyna Kozyra. Looking for Jesus in Musrara School

foto: Yaniv Yur

Projekt „Katarzyna Kozyra. Looking for Jesus in Musrara School” był serią warsztatów prowadzonych przez Katarzynę Kozyrę oraz Katarzynę Szumską w prestiżowej Musrara The Naggar School of Photography, Media, New Music and Visual Communication w Jerozolimie. Wystąpienia były skierowane do studentów, osób zainteresowanych współczesną polską kulturą performatywną i audiowizualną, a także do mieszkańców Jerozolimy oraz okolicznych miejscowości. Projekt zakładał prezentację dotychczas zrealizowanego materiału w ramach prac nad filmem „Szukając Jezusa”, warsztaty z udziałem artystek, pokazy pracy w podczas MusraraMix Festival oraz wystawę podsumowującą te działania zrealizowaną w przestrzeni The New Gallery w Jerozolimie. Wykłady koncentrowały się na tematyce poszukiwań w zakresie form wyrazu, nowych technik i zainteresowań organizatorek, z których jedna wywodzi się z pola sztuk wizualnych (Kozyra), druga zaś z teatru (Szumska). 


foto: Kasia Szumska
Podwójny autoportret

Organizator: Fundacja Katarzyny Kozyry
Partner: Musrara The Naggar School of Photography, Media, New Music, Visual Communication, Jerozolima 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.