RADA NADZORCZA

Hanna Wróblewska

foto: Mariusz Szacho

Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku lat 90. pracuje w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, której w 2010 roku została dyrektorką. Jest komisarzem Pawilonu Polskiego w Wenecji. Kuratorka wielu wystaw, m.in. retrospektyw Andrzeja Wróblewskiego i Katarzyny Kozyry. Za pracę nad projektem Otwarta Zachęta, udostępniającym w sieci zbiory galerii i zasoby wiedzy, otrzymała nagrodę „Otwieracza” wręczaną przez Creative Commons Polska oraz Gwarancję kultury przyznawaną przez TVP Kultura. Jest jedną z inicjatorek powołania Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej i Obywateli kultury. Przewodnicząca rady nadzorczej Fundacji Katarzyny Kozyry.